JÁTÉKSZABÁLYZAT

Aki részt vesz a nyereményjátékban, automatikusan elfogadja a részvételi szabályzatot.

1. Nyereményjáték

A nyereményjáték (a továbbiakban: “Játék”) szervezője Kovács Csilla EV (székhely: 4100 Berettyóújfalu Kodormány utca 26.), a továbbiakban: “Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”), a Játék lebonyolításához kapcsolódó arculat-tervezést, valamint a Játék során kezelt adatok feldolgozását  Kovács Csilla EV (székhely: 4100 Berettyóújfalu Kodormány utca 26.) adószám: 55757915-1-29 végzi.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy továbbiakban: “Játékos”), aki a Játék időtartama alatt 3.2. pontban írtaknak megfelelően teljesíti a meghirdetett feladatot.

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban (“Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét, születési idejét, telefonszámát az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerint kezelje,  felhasználja, valamint nevét nyilvánosságra hozza a FB oldalon.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő szervezetek, ezek tulajdonosai, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. A Játék

3.1. A játék időtartama: a játék 2021. július 21. 12:00 – 2021. július 26. 12:00 között tart. Sorsolás 2021. július 27. 12:00 óra.

3.2. A játékban az vehet részt, aki az eredeti nyereményfelhívó poszt alatt válaszol az ott feltett kérdésre.

3.3. A Játékban való részvétellel a Játékos automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a Játék lebonyolításához szükséges adatait a szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül, legfeljebb a sorsolást követő 30 napon keresztül, a nyeremények kisorsolása, ill. a nyertesek azonosítása és értesítése céljából kezelje, valamint, hogy a nyertes Játékos(ok) adatait a kapcsolódó ügyintézés teljesítése érdekében kezelje. A személyes adatok felvétele az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul.

4. A nyeremény

4.1. A nyeremény készpénzre nem váltható és más személyre nem átruházható. A szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül jogosult a Játékot leállítani vagy módosítani.

4.2. A Játékot a Facebook semmilyen módon nem kezeli, támogatja vagy szponzorálja.